Hoera. Jouw zoon of dochter is klaar voor de kleuterschool.

Maar vind je een hele dag school nog te lang? En heeft jouw kind nood aan slaap of rust overdag?

Kies dan voor Het Dommelplekje.

Twee begeleiders van de buitenschoolse opvang vangen peuters op die in de namiddag willen wegdommelen. Het Dommelplekje ligt in de lokalen van de buitenschoolse kinderopvang De Speelplekke. Ideaal voor een vlotte overgang van dagopvang naar voltijdse schooldag.

Wanneer?

Tijdens schooldagen op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag

Hoe werkt het?

De begeleider haalt de kindjes op na het middageten. De kinderen van de scholen uit Oostduinkerke stappen te voet naar De Speelplekke. Kindjes uit de scholen van Koksijde worden met de bus opgehaald. Eénmaal in De Speelplekke dommelen de peutertjes in onder het toeziend oog van de begeleider. Aansluitend worden de kinderen opgevangen door het team van De Speelplekke in de naschoolse opvang, waar je ze vanaf 15.45 uur ophaalt. Er is slaapplaats voor 16 peuters.

Korte overgang

Een kindje kan gebruik maken van het Dommelplekje tot de volgende vakantie of instapdag. Na elke vakantie krijgen nieuwe instappertjes voorrang op de oudere kinderen. Alleen als er bedden over zijn, kan een ouder kind terecht bij Het Dommelplekje.

Hou er rekening mee dat Het Dommelplekje maar een korte overgangsperiode biedt tussen dagopvang én voltijds schoollopen (gemiddeld 4 weken).

Is je dossier al in orde?

Kinderen mogen pas naar Het Dommelplekje nadat je het inschrijvingsdossier hebt opgemaakt. En alle documenten zijn afgegeven. Een inschrijving is pas definitief nadat de overeenkomst is getekend, het attest gezinssamenstelling is bezorgd en de inlichtingenfiche online is geregistreerd op www.i-school.be/koksijde/registreren

Heeft jouw kind nood aan slaap of rust overdag?

Info: 058 51 34 74 - dommelplekje@koksijde.be