Tijdens de opgravingen van de Duinenabdij werden er verschillende opmerkelijke vondsten aangetroffen met graffiti en inscripties op bakstenen, natuurstenen, aardewerk en tinnen borden.

Deze vondsten zijn binnenkort het vertrekpunt voor Symbolen en Tekens. Een themaopstelling in het museum.