Een mooi gazon, het is bij veel mensen ingebakken. En dan nog liefst zo groen mogelijk en kort gekapt.

Wist je dat zo’n gazon eigenlijk een woestijn is voor insecten?

Een klassiek gazon heeft nauwelijks natuurwaarde. Door het maaien en de bemesting komen in het klassiek gazon nauwelijks kruiden voor. Als er al enkele bloemplanten in slagen om zich te vestigen, dan krijgen ze amper kans om te bloeien. Er is dus geen nectaraanbod, het klassiek gazon is voor insecten en ook voor ander bodemleven een dorre woestijn.

Laat bloemen toe in je gazon en sla af en toe een maaibeurt over.

Of beter nog: vorm een stuk van je gazon om in een bloemenweide.

Verschillende bijensoorten gebruiken gazons om nesten te maken

De situatie die het meest voorkomt, is die waarbij verschillende bijen elk een nest naast elkaar maken. Deze nestjes bestaan uit een hoopje aarde waarin een trechtertje te zien is, maar het kan ook gewoon een gaatje in de grond zijn, soms zelfs verstopt onder een graspol. Het gaat hier om solitaire bijen, waarbij één vrouwtje instaat voor het maken van een nest en het voedsel verzamelt voor haar nakomelingen. Wanneer deze nestingangen zich dicht bij elkaar bevinden kan het soms lijken dat er een grote kolonie actief is. Toch zal elk bijtje slechts gebruik maken van zijn eigen nestingang.

Solitaire bijen die vaak in gazons nestelen zijn onder meer de Grijze zandbij, de Grasbij, het Vosje, de Pluimvoetbij en de Grote zijdebij.
Al deze bijen zijn ongevaarlijk voor de mens en zullen ook geen agressief gedrag vertonen. Ze hebben een korte levensduur en verdwijnen na enkele weken vanzelf. 

Ook hommels kunnen nesten in de grond maken. Alle werksters van één kolonie gebruiken dezelfde nestingang. Hommels zijn bijzonder nuttige insecten die instaan voor de bestuiving van heel wat plantensoorten. Hun donzige uiterlijk onderscheidt hen van wespen en de meeste andere bijensoorten.