Sabelle Diatta is sinds eind februari officieel gemeenteraadslid in onze gemeente. Ze is hiermee niet aan haar proefstuk toe, want in 2019 verving ze Julie Paelinck al enkele maanden. De 49-jarige Sabelle is bekend als bezielster van het sociaal project SOS Casamance – en het eetfestijn Djiri Kassoumaye. Als wielrenster werd ze acht keer Senegalees kampioen.

Sabelle woont sinds 2000 in ons land. Ze droomde er altijd van om verpleegster te worden, Sabelle slaagde hierin en behaalde dat diploma in 2019. Vandaag werkt Sabelle als (corona)verpleegster in het revalidatieziekenhuis Koningin Elisabeth Instituut (KEI) in Oostduinkerke. In haar vrije tijd is ze lid van wielerclub Coxy Cycling, het Sint-Willibrorduskoor en engageert Sabelle zich voor de projectwerking van SOS Casamance Vlaanderen.

Fréderic Devos verlaat gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van 25 januari diende Fre Devos zijn ontslag in. Na een politieke loopbaan van meer dan twee decennia verlaat hij onze gemeentepolitiek. De 47-jarige Devos verhuist naar Veurne om professionele redenen. Hij verwierf als tiener lokale politieke naambekendheid via de vereniging Jong & Politiek Bewust. Daarna werd Devos voorzitter van Jong VLD.

21 jaar raadslid

Na de verkiezingen van 2000 werd hij gemeenteraadslid en ondervoorzitter van de VVV. Tussen januari 2008 en eind 2012 was Fre Devos schepen en stond hij o.a. aan de wieg van de gloednieuwe dienst Communicatie, Onthaal en Protocol. Van 2013 t.e.m. eind 2018 was hij fractieleider namens Lijst Burgemeester. De afgelopen twee jaar zetelde Fréderic Devos als gemeenteraadslid, maar daar komt nu dus een einde aan. Samen met zijn ontslag als raadslid eindigt ook zijn mandaat als lid van de politieraad, de VVV en de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB).

eedaflegging Sabelle Diatta

Eind februari legde Sabelle Diatta de eed af. Links staat Charlotte Castelein (voorzitter gemeenteraad) en rechts staat de burgemeester.