Eric Goubin en Michelle Lenaerts (Thomas More Hogeschool) voerden dit voorjaar een communicatie-enquête uit over de gemeentelijke mediakanalen. En we moeten niet vals bescheiden zijn: de communicatie van Lokaal Bestuur Koksijde krijgt grootste onderscheiding.

Eric Goubin en Michelle Lenaerts (Thomas More Hogeschool) voerden dit voorjaar een communicatie-enquête uit over de gemeentelijke mediakanalen. Eric Goubin is een autoriteit op het vlak van overheidscommunicatie en schreef daarover onder meer het standaardwerk Tante Mariette en haar fiets.

En we moeten niet vals bescheiden zijn: de communicatie van Lokaal Bestuur Koksijde krijgt grootste onderscheiding. Zowel de kwaliteit van het onthaal, dit infomagazine, onze twee websites, de nieuwsbrief en onze socialemediakanalen krijgen een topscore. Lees verder en ontdek alle resultaten en de totstandkoming.    

Eerst een beetje theorie. Wat is een communicatiemonitor? Dat is een (gestandaardiseerde) meting van het bereik en de waardering van de gemeentelijke communicatie. Kortom: een onderzoek van wat de Koksijdenaar, jij dus, vindt van de communicatie van Lokaal Bestuur Koksijde.

1.010 respondenten

Enkele maanden terug kreeg je de kans om een enquête in te vullen (online of op papier). Een kans die heel wat mensen met beide handen grepen. Liefst 1.010 Koksijdenaars vulden de (uitgebreide) enquête helemaal in en daarmee scoren we het best van alle deelnemende steden en gemeenten. Bedankt daarvoor!

Joeri Stekelorum, algemeen directeur

“De goede resultaten zijn een absolute opsteker voor al onze medewerkers, zij zetten zich dagelijks in om de communicatie met onze burgers goed te verzorgen. De werkpunten nemen we mee, zo wil ik er nog meer op inzetten dat een vraag per mail steeds en tijdig wordt beantwoord.”

De belangrijkste resultaten

 1. Onthaalfunctie krijgt een warm onthaal

  Koksijdenaars zijn heel tevreden over het onthaal in het gemeentehuis. Vooral de ontvangstbalie krijgt enorm veel waardering, want jullie gaven deze een score van 8,59 op 10. Onze onthaalmedewerkers halen daarmee de hoogste score van alle deelnemende gemeenten.
  Ook het algemeen mailadres (7,92/10 – knappe tweede plaats) en het algemeen infonummer (8,29/10 – eerste plaats) haalden mooie cijfers. Daarmee kaapte Koksijde dus ook topplaatsen weg.

 2. Tij-dingen scoort bij onze inwoners

  Koksijdenaars appreciëren dit maandblad en dat doet de redactie veel plezier. Maar liefst 86 procent van de inwoners geven aan dit magazine regelmatig tot vaak te lezen. Een schitterend cijfer waarmee Tij-dingen meteen de koppositie inneemt van alle deelnemende steden en gemeenten. Bijna 60 procent neemt het blad volledig door en een extra 30 procent geeft aan Tij-dingen door te nemen en te lezen wat hem/haar interesseert.
  En daar stopt het niet. Van onze inwoners kreeg Tij-dingen een waardering van 8,42 op 10. Meteen ook de hoogste waardering die een infoblad van de inwoners kreeg. De redactie ontving ook een aantal suggesties die in de toekomst zeker in Tij-dingen aan bod komen.

 3. Website is een digitale hit

  Met een bereik van 79 procent doet ook het digitale speerpunt van onze communicatiekanalen het goed. Een cijfer – we vallen in herhaling – waarmee Koksijde beter scoort dan alle andere doorgelichte steden en gemeenten. Ook met de waardering van 7,7 op 10 laat www.koksijde.be alle andere gemeenten achter zich.

 4. Nieuwsbrief bezig aan opmars

  Meer dan de helft van de respondenten geeft aan de nieuwsbrief in meer of mindere mate te lezen. Net niet goed genoeg om als winnaar uit de bus te komen. Het cijfer van 7,7 op 10 voor de waardering is dan wel weer goed voor een eerste plek. Nog niet ingeschreven voor onze nieuwsbrief? Surf dan naar www.koksijde.be/nieuwsbrieven en schrijf je bliksemsnel in.

 5. Sociale media niet meer weg te denken

  Sociale media winnen nog altijd aan belang en ondertussen geeft 64 procent van de Koksijdenaars aan de Facebookpagina (of de geposte berichten) te bekijken. Mooi. De Instagrampagina haalt een bereik van 24 procent en daarmee doet deze pagina beter dan de andere steden en gemeenten.
  Koksijdenaars waarderen de Facebookpagina van de gemeente en geven die een score van 7,92 op 10. Opnieuw goed voor een topnotering. Ook Instagram (7,81/10) en Twitter (7,25/10) zijn hits en laten in hun categorie de concurrentie achter zich.

 6. Toeristische website scoort ook bij eigen inwoners

  Meer dan 40 procent van onze inwoners geeft aan naar de toeristische website – www.visitkoksijde.be – te surfen. En jullie waarderen ook de informatie die erop terug te vinden is: 7,71 op 10.

Tips van onze inwoners

 • meer informatie over subsidies en premies mobiliteit en verenigingsleven
 • oudere inwoners vrezen dat communicatie vooral digitaal zou worden (dat is niet de bedoeling)
 • bij infovergaderingen en inspraakinitiatieven: actiever betrekken van de inwoners enextra aandacht voor gemeentelijke dienstverlening voor werkende mensen
 • meer aandacht voor jongere doelgroepen
 • aandacht voor gebruiksvriendelijkheid website
 • voldoende aandacht besteden aan de verschillende deelgemeenten

Hoe verfijnen we onze communicatie in de toekomst? 

 • nog meer inzetten op digitale nieuwsbrief
 • niet te veel communicatiemiddelen tegelijk inzetten: diverse kanalen worden geëvalueerd
 • één snel kanaal gebruiken waar de laatste updates steeds verschijnen
 • infosessies of workshops over onze communicatiekanalen voorzien voor inwoners met vragen
 • focus op de evenwichtige mix tussen digitaal en papier: papieren communicatie blijft belangrijk
 • burgerparticipatieplatform iedereenmee.koksijde.be consequent promoten 

En vooral: de communicatiedienst probeert steeds mee te evolueren en de trends te volgen.

Imago van Koksijde

Ten slotte nog een woordje over het imago van onze gemeente: de meeste inwoners van Koksijde hebben een goed gevoel over hun gemeente. Bij de helft van de indicatoren heeft Koksijde de tot nu toe hoogste score in de benchmark (vergelijkend onderzoek van organisaties, red.). Jullie vinden de gemeente vooral bereikbaar, seniorenvriendelijk, veilig, gastvrij, gezellig en proper.