In de media was er de afgelopen maanden veel aandacht voor de taks op tweede verblijven. Die polemiek zorgde ervoor dat er onjuiste informatie verscheen en dit medium is de ideale manier om alles te verduidelijken.

Tij-dingen: Burgemeester heeft u nog een boodschap voor onze tweedeverblijvers over die veelbesproken tweedeverblijfsbelasting?

Burgemeester: "Eerst en vooral wil ik benadrukken dat 264 Vlaamse gemeenten een belasting heffen op tweede verblijven. Ondertussen zit ik al 40 jaar in de gemeenteraad en ik heb altijd geweten dat Koksijde een tweedeverblijfstaks heft. Net zoals het feit dat er in Koksijde geen aanvullende personenbelasting is."

T-d: Ondanks de foute perceptie betalen de Koksijdenaars ook belastingen?

Burgemeester: "Inderdaad. Ik begrijp dat niemand graag belastingen betaalt, maar de belasting op de tweede verblijven is maatwerk binnen onze gemeente. Deze taks is ook van toepassing op meer dan 1.000 Koksijdenaars. Dus klopt het niet dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen vaste bewoners en tweedeverblijvers. Het gaat om de domicilie. De zorg voor een maximale sociale samenhang is de hoofdmotivatie. Woningen die lang leegstaan, verminderen de sociale cohesie binnen onze gemeente.  Het kadert ook in een breder woonbeleid om mensen aan te sporen om hier hun hoofdverblijf te vestigen."

T-d: Ondertussen waren er recent een aantal gunstige vonnissen voor onze gemeente?

Burgemeester: "Begin mei verscheen in de pers dat de gemeente door een rechter in het ongelijk werd gesteld in een vonnis (25 april 2022) over de tweede verblijfsbelasting. Dit gaat om een geïsoleerd en bovendien bekritiseerbaar vonnis dat sindsdien niet werd bevestigd. Integendeel, het werd op 10 mei uitdrukkelijk niet door de rechtspraak gevolgd. Sinds december 2021 oordeelde de rechter herhaaldelijk dat het belastingreglement van de gemeente Koksijde (16 december 2019) rechtmatig is. Het ziet ernaar uit dat veel mensen werden opgejut en met nodeloze procedurekosten zullen achterblijven. Koksijde gaat ook in beroep tegen alle bezwaren die worden ingediend."

T-d: Veel belangrijker: onze gemeente blijft de tweederesidenten in de watten leggen?

Burgemeester: "Dat spreekt voor zich. Vandaar ook deze speciale editie van Tij-dingen, speciaal voor onze tweedeverblijvers. Zoals elk jaar bundelt deze uitgave alle info over uw tweede thuis. Dit jaar ben ik nog meer verheugd dan anders, want na twee zomerseizoenen in het teken van corona pakken we uit met een extra volle agenda en talloze topevenementen. Voor alle leeftijden. Er vinden heel wat activiteiten plaats. Ik denk meteen aan de derde editie van Night of the Proms. Ook de tennistoernooien (Flanders Ladies Trophy en Koksijde Men’s Trophy), Lego, het Landelijk Feest en de Visserijfolklore- en Abdijavonden zijn terug. Maar er is meer. Deze zomer staat in het teken van muziek en er is het allereerste padeltoernooi aan onze kust. Een primeur! Net zoals vorig jaar lanceren we een jaar een digitaal magazine voor onze tweedeverblijvers.

Op www.tij-dingen.be/tweederesidenten staan extra foto’s, interviews en geüpdatete informatie. Ook onze horeca-uitbaters, winkeliers en andere ondernemers staan te popelen om u te ontvangen. Ik herhaal graag mijn jaarlijkse oproep om de K-pas te gebruiken, want die biedt veel voordelen."