Op zondag 2 juli zetten we onze meest nabije ster extra in de kijker. Kom langs op het dakterras van het Duinenhuis en bekijk de zon met speciale filters tot je ze vlak voor je neus ziet.

Wist je dat de donkere vlekjes op het oppervlak van de zon groter zijn dan de aarde?

Het aantal zonnevlekken is een maat voor de activiteit van de zon. Hoe meer, hoe actiever. Gemiddeld om de elf jaar maakt de zon een periode met veel zonneactiviteit door. Na een lange periode met weinig zonneactiviteit neemt de kans op zonnevlekken de komende jaren weer toe.

Blote oog

Zonnevlekken zijn soms met het blote oog te zien. Daarvoor moet de zon heel laag staan, vrijwel op de horizon en ze mag niet al te helder meer zijn. Het beste lukt dat bij nevelig weer als de zon flauw door de wolken zichtbaar is. Z

e zijn alleen te zien als de vlekken op de zon heel groot zijn. Meestal zijn ze te klein om zonder hulpmiddelen waar te kunnen nemen. Als de zon hoog aan de hemel staat of bij helder weer, is het gevaarlijk om zonder bescherming naar de zon te kijken. Ook een zonnebril biedt dan te weinig bescherming.

>> Afspraak aan het Duinenhuis tussen 14 en 18 uur.