Lokaal Bestuur Koksijde zet alle middelen in om onze wegen en fietspaden zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden.

Ook op alle voetpaden ter hoogte van de gemeentelijke gebouwen wordt sneeuw geruimd. Dit is uiteraard niet mogelijk voor alle voetpaden in de gemeente. Daarom doen we hiervoor een beroep op jou.

Maak zelf je stoep sneeuw- en ijsvrij

Elke inwoner moet de stoep voor zijn woon- of werkplaats sneeuw- en ijsvrij maken. Deze verplichting staat ook in het politiereglement: "De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht ervoor te zorgen dat de voetpaden en de goten voor hun eigendommen in reine staat zijn en de modder, vuilnis en onkruid die er zich bevinden, weggeruimd worden. Tevens moeten zij er zorg voor dragen dat de rioolroosters, de straatgoten en de voetpaden vrij blijven. Na sneeuwval moet de sneeuw van de voetpaden verwijderd worden. Het is aanbevolen daartoe chloorcalcium of geraffineerd zout - natriumchloride - aan te wenden."

Koop nu al een zak strooizout. Anders loop je het risico dat de zoutvoorraden tijdens de winterprikken uitverkocht zijn. Senioren en mensen met een beperking kunnen een beroep doen op het Sociaal Huis.

 

Vrije weg op 300 meter van je deur

Daarnaast zet de gemeente ook een moderne zoutstrooier in. Dit gebeurt aan de hand van een vastgesteld werkschema. Bij de bepaling van de te bestrooien wegen, fiets- en voetpaden houdt Lokaal Bestuur Koksijde rekening met factoren zoals milieu, veiligheid en kostprijs. Belangrijk uitgangspunt is dat de gemeente de weg vrijmaakt binnen een straal van ongeveer 300 meter rondom jouw woning.

Een medewerker van Lokaal Bestuur Koksijde in de weer tijdens een winterprek

Plan op website

Op de website van de gemeente vind je een plan waarop je ziet welke wegen de gemeente sneeuwvrij maakt en welke wegen voor rekening zijn van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Help mensen die het moeilijk hebben

De winter staat voor de deur. Geen aangename tijd voor personen met een beperking, zieken, ouderen en mensen die eenzaam zijn. Veel mensen zitten tijdens de korte en koude winterdagen alleen thuis. Zeker in deze coronatijden moeten we extra aandacht besteden aan mensen die het moeilijk hebben. Zo draag jij jouw steentje bij. In je eigen buurt wonen misschien mensen die eenzaam zijn of die moeite hebben om de winterdagen door te komen. Een kleine attentie, een coronaproof digitaal bezoek of een boodschap doen dan deugd.

Vind je het moeilijk om die stap te zetten? Meld dan een mogelijke probleemsituatie aan het Sociaal Huis: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be.