Koksijde zet alle middelen in om onze wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden.

Ook op alle voetpaden ter hoogte van de gemeentelijke gebouwen wordt sneeuw geruimd. Dat is uiteraard niet mogelijk voor alle voetpaden in de gemeente. Daarom doen we hiervoor een beroep op jou.

Maak zelf je stoep sneeuw- en ijsvrij

Elke inwoner moet de stoep voor zijn woon- of werkplaats sneeuw- en ijsvrij maken. Deze verplichting staat ook in het politiereglement: "De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht ervoor te zorgen dat de voetpaden en de goten voor hun eigendommen in reine staat zijn en de modder, vuilnis en onkruid die er zich bevinden, weggeruimd worden. Tevens moeten zij er zorg voor dragen dat de rioolroosters, de straatgoten en de voetpaden vrij blijven. Na sneeuwval moet de sneeuw van de voetpaden worden verwijderd."

Koop dus nu al een zak strooizout. Anders loop je het risico dat de zoutvoorraden tijdens de winterprikken uitverkocht zijn. Senioren en mensen met een beperking kunnen een beroep doen op het Sociaal Huis. 

Vrije weg op 300 meter van je deur

Daarnaast zet de gemeente ook een zoutstrooier in. Bij de bepaling van de te bestrooien wegen, fiets- en voetpaden houdt gemeente Koksijde rekening met factoren zoals milieu, veiligheid en kostprijs. Het uitgangspunt is dat de gemeente de weg vrijmaakt binnen een straal van ongeveer 300 meter rondom jouw woning.