In de expo Strandafval zie je onnatuurlijke aanspoelsels van op ons strand die via foto's op een 'mooie' manier in de kijker staan

Strandjutten betekent op het strand zoeken naar aangespoelde spullen. Vaak materialen die afkomstig zijn van schepen – zoals wrakhout, touw, netten of afval dat in zee terechtkwam waaronder veel plastic objecten. Deze expo focust op alles wat aanspoelt op ons strand en toont aan hoe plastic ons gijzelt. 

De expo is een samenwerking tussen het Duinenhuis, fotografen Walter Carels, René De Prins, Marc Vanleke en strandjutter Philip Gadeyne.

Openingsuren? Je kan deze expo bezoeken als het gemeentehuis open is.