De vereniging voor Openbaar Groen vzw bekroonde onze gemeente opnieuw met de hoogste score als bloemen- en bijengemeente. 

Met zo’n 700 hectare aan natuur is Koksijde een schatkamer boordevol biodiversiteit. Natuurliefhebbers namen de voorbije jaren bijna 5.000 verschillende soorten waar, waarvan ruim 200 uit de soortengroep bijen, wespen en mieren. Het Agentschap voor Natuur en Bos is beheerder van de grootste en meest waardevolle duingebieden. Maar door de sterke versnippering van die duincomplexen zijn ook de tuinen én het openbaar domein van groot belang.

Van oudsher beplantte de gemeente dat openbaar domein rijkelijk met bomen. Op vandaag zet de gemeente ook fors in op natuureducatie. Wie de omgeving kent en begrijpt, heeft er immers respect voor én zal er meer van genieten. Tegelijkertijd worden de inwoners gestimuleerd  om de eigen tuin in te richten tot een thuis waar vogels, amfibieën en insecten voedsel en bescherming vinden. Kortom, een tuin waar natuur nog natuur mag zijn, met wat minder kort geschoren graspartijen en in vorm gesnoeide coniferen.

Na de oprichting van het natuur-educatief centrum Duinenhuis in 2010 werd al snel van start gegaan met een reeks lezingen en workshops rond ecologisch tuinieren. Al gauw bleek dat de zorg voor de (wilde) bij regelmatig aan bod kwam. De volgende jaren zoemden de bloemen nog meer met in totaal vijftien werken voor de bij.

De gemeente legde o.a. een bloemenweide aan, informeerde over de zandbij met panelen op het terrein, plaatste grote insectenhotels en bleef actief sensibiliseren (tijdens workshops voor kinderen en volwassenen, in de bib, tijdens de cursus natuurgids, bij het ecotuinteam). Heel wat mensen zijn intussen mee, dat tonen de foto’s van wilde tuinen en insectenhotelletjes aan.

Lokaal Bestuur Koksijde krijgt sinds 2018 een bekroning als bijengemeente. Die erkenning en de bijhorende suggesties waren meteen de aanzet om nog te verbeteren en het Koksijde verhaal beter af te stemmen op dat van de bij.

Lokaal Bestuur Koksijde is trots op beide awards