Twee jaar geleden werden toevallig een laat-Merovingische bewoning en grafveld opgegraven tijdens de bouw van het Politiehuis.

Vooral de vondst van goed bewaarde skeletten uit deze vroegmiddeleeuwse periode is uniek voor de Belgische kust.

Momenteel loopt een groot DNA-onderzoek op deze skeletten. Een dynamische website en podcast zijn nu beschikbaar zodat je dit project met internationale allure op de voet volgt.

Wie waren die Merovingen?

Op de archeologische site werden 53 skeletten gevonden die dateren uit de periode tussen 650 en 750 na Christus. Heel wat cruciale onderzoeksvragen over deze individuen blijven nog onbeantwoord. Waar kwamen ze vandaan? Waren de individuen verwant aan elkaar? Is het nog mogelijk om zoveel eeuwen later de afkomst op te sporen en hun manier van leven te schetsen? En is er een link met de Duinenabdij die slechts een driehonderd meter van het Merovingische grafveld lag?

Het project MerovingerDNA wil deze vragen beantwoorden met behulp van genetisch onderzoek op het skeletmateriaal. Het is het eerste grote onderzoek in Vlaanderen dat DNA-gegevens koppelt aan een archeologisch grafveld. Het project wordt geleid door de KU Leuven, Histories vzw en het Abdijmuseum Ten Duinen, dit in nauwe samenwerking met de Universiteit van Tartu (Estland), de VUB en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Dit archeologisch syntheseonderzoek is gesubsidieerd door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid.

Proef de sfeer van het onderzoek in een spannende podcast

Heel wat informatie over de archeologische vondsten en wie die Merovingen waren, vind je op de website www.merovingerdna.be. Ontdek in welke musea je Merovingische collecties kunt bekijken en welke voorwerpen metaaldetectoristen al uit die periode in de Vlaamse grond hebben gevonden.

Beluister de spannende podcast waarvan de eerste aflevering je meeneemt naar het begin van de opgravingen. Je hoort hoe archeologen, heemkundigen, genealogen en genetici op zoek gaan naar antwoorden over wie begraven lag onder het politiekantoor van Koksijde.

Zo vertelt Joeri Stekelorum, voorzitter van Familiekunde Vlaanderen Westkust, over de eerste ideeën bij de toevalsvondst en zijn visie vanuit zijn onderzoek naar lokale stambomen. Daarnaast komen ook Alexander Lehouck, archeoloog en wetenschappelijk medewerker bij het Abdijmuseum Ten Duinen, Rachél Spros, onderzoekster aan de VUB, Maarten Larmuseau, DNA-expert aan de KU Leuven en Histories, en Lori Verhoeven, die het geheel aan elkaar praat, aan bod. 

Wie lag er begraven onder het Politiehuis?