Het Hannecartbos werd in de jaren twintig van vorige eeuw aangelegd op een gebied van graslanden en duinakkertjes.

De toenmalige eigenaar, de familie Hannecart, wilde een jachtdomein maken. Daarom werd gekozen voor snelgroeiende boomsoorten. Begin jaren 80 kocht de overheid het Hannecartbos (32 hectare) aan. Het wordt beheerd door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos. Tij-dingen sprak met boswachter Guy Vileyn, het interview lees je in de volgende Tij-dingen.

Niet de volle 48 hectaren van het gebied werd bebost. Aan de noordoostelijke rand ligt grasland, net als aan de zuidrand waar nog een kleine zone vroegmiddeleeuwse kopjesduinen voorkomt. Hier en daar heeft het bos nog parkachtige trekjes, zoals een verwilderde dreef met de bomen netjes in het gelid.

Na aankoop door de overheid en bescherming als natuurreservaat volgde voor het bos een drastisch herstelprogramma. Zo worden op een oppervlakte van zes hectaren afstervende bomen gekapt om de oorspronkelijke graslanden te herstellen. Het afgrazen gebeurt met de Shetlandpony's in afgebakende gebieden. De beek wordt gesaneerd, de loop ervan door stuwen gereguleerd. Gerichte aanplantingen van inlandse boomsoorten moeten er op termijn voor zorgen dat het bos een grotere variëteit vertoont met een verhoogde natuurwaarde als gevolg.

Bron: Westtoer

Tip

Op stap met de boswachter op zondag 9 oktober van 14 tot 16 uur. Start: infoluifel Loze Vissertjespad Oostduinkerke. Boswachter Guy Vileyn neemt je op sleeptouw in het Hannecartbos voor een bomenwandeling.

Gratis, maar schrijf je wel in: duinenhuis@koksijde.be

Meer activiteiten vind je op www.koksijde.be/duinenhuis