Soepel glijdt de pokdalige bultrug door de wateren. Zijn prachtige gezang wordt gehoord, want ergens, in de oneindigheid van de zee, zwemt zijn geliefde.

Maar de bultrug weet ook dat de bodem van de oceaan zal blijven trekken, dat op een dag die stille diepte weer naar hem zal lonken. En dat het dan moeilijk zal zijn om koers te houden.

Het lied van de bultrug vertelt je op over het leven van deze waterkolos. Tussen de weetjes door licht het boek een tipje van de sluier over hoe we het gejammer, gejuich en gekreun van deze oceaanreus kunnen begrijpen. De theatrale teksten van Wim Opbrouck worden ondersteund door de prachtige tekeningen van Bruno Vergauwen.

Het lied van de bultrug