Koksijde heeft de hoogste gemiddelde leeftijd van alle Belgische gemeenten. Senioren vormen dan ook een steeds grotere groep binnen onze leefgemeenschap.

Een groep die bijzondere aandacht verdient. Elke senior is met zijn of haar vragen welkom in het Seniorenloket. Maak een afspraak met de seniorenconsulent (elke werkdag van 9 tot 12 en 13.30 tot 16 uur) in het Sociaal Huis. Ook huisbezoeken zijn mogelijk.

Vanaf januari vind je de seniorenconsulent elke eerste dinsdag van de maand in het gemeentehuis en elke tweede dinsdag van de maand in het Erfgoedhuis (telkens van 14 tot 16 uur). Contact: Katleen Calcoen, senioren@koksijde.be, 058 53 34 40.

Waarvoor kan je daar terecht?

  • aangepast wonen: uitleg woonzorgcentra en assistentiewoningen
  • dementie: info en zorgaanbod
  • armoede en vereenzaming
  • laatste wilsbeschikking
  • zorgaanbod
  • cursussen en vormingsaanbod

Seniorenconsulent als aanspreekpunt

Daarnaast is de consulent ook een informatiebron voor de Koksijdse senioren, al dan niet hulpbehoevend. De seniorenconsulent verwijst je door naar de juiste persoon of neemt zelf initiatieven.

Seniorenadviesraad (SAR)

Ouderen laten participeren in alle takken van het maatschappelijk leven (in hun eigen tempo en volgens hun eigen interesses) is de drijfveer van de Seniorenadviesraad. De SAR is in de eerste plaats een gemeentelijke adviesraad dat adviezen geeft aan het college van burgemeester en schepenen en het Sociaal Huis. De SAR zorgt voor de coördinatie tussen de plaatselijke seniorenverenigingen, diensten, instellingen en organisaties die actief bezig zijn in de seniorensector. Het is de spreekbuis van alle Koksijdse senioren en seniorenverenigingen.