Ook de gemeente moet haar financiën op orde houden en zich aanpassen aan extra kosten. De aanpassing van het meerjarenplan werd een uitdagende evenwichtsoefening, waarbij Koksijde in de resterende periode van het meerjarenplan (2023-2025) 23,5 miljoen euro minder investeert dan voorzien.

Belangrijkste investeringen in 2023 en volgende jaren

  • heraanleg van de Nieuwpoortsteenweg: 3,6 miljoen euro (deel ten laste gemeente)
  • herinrichting van de Van Buggenhoutlaan (fase 1): 4,7 miljoen euro
  • renovatie van het NAVIGO-museum: 8,3 miljoen euro
  • presentatie en uitbreiding topstukken Abdijmuseum Ten Duinen op de site van Ten Bogaerde: 5,1 miljoen euro
  • aanleg riolering en herinrichting van de Dijk in Wulpen: 3,6 miljoen euro
  • opwaardering openbaar domein in de Silicowijk: 2,8 miljoen euro
  • Ook wordt er nog geïnvesteerd in een nieuw scoutslokaal in de Duinparklaan en in een nieuwe repetitieruimte voor de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke op de site van het Sportpark Hazebeek.

Het resultaat? Een gezond financieel plan waarin de uitgangspunten van het meerjarenplan blijven gehandhaafd. Ook de volgende jaren staan veel mooie projecten op de planning.

Werkingsmiddelen

De kosten voor de dagelijkse werking worden in 2023 begroot op 71.581.744,60 euro. De grootste hap daaruit gaat naar personeelskosten: 37,857.912,86 euro. In totaal int onze gemeente volgend jaar 80.590.021,29 euro aan exploitatie-ontvangsten, waarvan het grootste deel uit fiscale ontvangsten (65 procent).