2020 was geen gemakkelijk jaar. De normale wereld stopte plots met draaien en alle grote evenementen werden uitgesteld. Een pluspunt is dat we met z’n allen de natuurpracht van onze gemeente herontdekten.

Herstelprogramma

Het Hannecartbos werd aangelegd op een gebied van grasland en duinakkers. Niet de volledige zone werd bebost, want aan de noordoostelijke rand zie je nog altijd grasland. Idem voor de zuidrand waar nog een kleine zone vroegmiddeleeuwse kopjesduinen ligt. Een waterloop loopt diagonaal door het gebied. Na de bescherming als natuurreservaat ontstond een drastisch herstelprogramma voor het bos. Zo worden zes hectare (afstervende) bomen gekapt om de oorspronkelijke graslanden te herstellen. Ten slotte wordt de beek gesaneerd en de loop ervan gereguleerd door stuwen.

Een waterloop loopt diagonaal door het gebied.

Lees meer over onze prachtige natuurgebieden op www.visitkoksijde.be/natuurgebieden

Wandel en fiets in onze natuur: www.visitkoksijde.be/natuurroutes