Het Abdijmuseum Ten Duinen verwelkomt een nieuwe beeltenis van abt Idesbald in zijn collectie. Dankzij een tip vanuit een antiquariaat uit Mons kwam het schilderij vorig jaar bij het museum terecht.

Ondertussen kreeg het een grondige restauratie. In 2020 kreeg het museum een mail vanuit Maison Tercelin de Joigny, een antiquariaat uit Mons. Dankzij die tip kon het museum het schilderij verwerven van een Waalse familie.

Geen traditionele voorstelling

Hoewel deze afbeelding van Idesbald, in zijn kist bij de opgraving in 1623, vaker voorkomt in de iconografie, is dit voor het museum toch een bijzonder schilderij van een anonieme schilder. Zeker omdat het een totaal andere afbeelding is dan de traditionele voorstelling van de opgebaarde Idesbald.

Afgekeken van N. van der Horst?

Wie goed kijkt naar het werk, kan vergelijkingen zien met een afbeelding van N. van der Horst uit het boekje van Theodoor Pybes. Pybes was een monnik die in 1624 bij de officiële erkenning van het lichaam was. In datzelfde jaar publiceerde hij dat boek met die afbeelding van N. van der Horst die de verbijstering over de vondst van de loden kist met het ongeschonden lichaam van abt Idesbald weergaf.

Herken jij de achtergrond op het schilderij? 

Dankzij een tip kon het museum het schilderij verwerven van een Waalse familie.

Grondige restauratie

Toen het Abdijmuseum het schilderij in handen kreeg, was meteen duidelijk dat een restauratie nodig was. Het schilderij was op sommige plaatsen vervormd door blaasvorming en het was redelijk vuil. Voor de restauratie had het heel donkere en stoffige kleuren door de vergeling van oliehoudende vernissen. Tot slot werd de lijst ook aangepakt, want die vertoonde sporen van houtworm.

Vermoedelijk 18e-eeuws

Toen het museumteam het schilderij voor het eerst zag, dachten ze (afgaand op de stijlkenmerken) dat het om een laat 19e-eeuws, begin 20e-eeuws schilderij ging.Tijdens de restauratie werd een oude laag ontdekt met een Latijnse tekst die later overschilderd werd. Wellicht dateert het doek uit de 18e eeuw en werd het in de 19e eeuw overschilderd.

Gissen naar de locatie op de achtergrond

Op de achtergrond zie je een kerktoren en verschillende gebouwen. Het is tot nu toe onbekend om welke stad het zou gaan. Sommigen vermoeden Brugge, anderen Nieuwpoort. Welke stad de schilder bedoelde, ontdekt één van de bezoekers misschien. Het schilderij wordt vanaf februari tentoongesteld in het Abdijmuseum.