Aquaduin (het voormalige IWVA) voorziet de drinkwaterproductie en -distributie in Alveringem, De Panne, delen van Diksmuide (Lampernisse, Oostkerke, Pervijze & Stuivekenskerke), Koksijde, Nieuwpoort en Veurne.

De intercommunale beschikt voor de productie van drinkwater over twee waterwinningen in duingebieden: Sint-André in Koksijde en de Westhoek in De Panne.

Omdat Aquaduin niet volledig aan de vraag naar drinkwater kan voldoen, wordt ook nog water aangekocht bij buurmaatschappijen: Farys en De Watergroep in Vlaanderen en Régie Siden in Frankrijk. Daarvoor beschikt Aquaduin over verschillende opjaagstations met reservoir: Novus Portus in Nieuwpoort (5.000 m³ ), De Grayaert in Houtem (500 m³), Steenkerke in Veurne (2.500 m³) en Ter Yde in Koksijde (2.500 m³). In Koksijde komt nagenoeg alles via de winning in Sint-André.

Pionier op het vlak van hergebruik

Sinds 2002 gebruikt Aquaduin het rioolwatereffluent (gezuiverd afvalwater, red.) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Wulpen als bron voor de productie van infiltratiewater. Het volume infiltratiewater vertegenwoordigt 55 procent van de eigen productie en 38 procent van de totale drinkwaterbehoefte. Dat is een zekere bron van aanvoer, want hoe meer drinkwater er wordt verbruikt, hoe hoger de aanvoer. Aquaduin infiltreert in piekperiodes dus meer water en stemt zo het aanbod af op de vraag.

De productie van infiltratiewater gebeurt in het station Torreele, dat ligt naast de RWZI Wulpen. Daardoor is de waterkringloop aan de Westkust deels gesloten. Het water wordt in de waterwinning van Sint-André geïnfiltreerd.

Het infiltratiepand in De Doornpanne is 18.000 m² groot (bijna twee hectare)

Water uit de duinen

In de waterwinningen van Sint-André (Koksijde) en De Westhoek (De Panne) onttrekt Aquaduin grondwater uit de duinen. Dat vertegenwoordigt 35 procent van de eigen productie. Op beide locaties is het grondwater van uitstekende kwaliteit en volstaat een eenvoudige zuivering om er drinkwater van te maken.

Grondwater in de duinen van Sint-André

Het winnen van grondwater in de duinen gebeurt via een tweehonderdtal winputten, gelegen rond het infiltratiepand en in de duinen richting Witte Burg. Een winput is twaalf meter diep en bestaat uit een acht meter gladde en volle pvc-buis bovenaan, met daaronder vier meter gesleufde pvc-buis. De sleufjes of spleten zijn hier 0,5 mm breed: via deze sleufjes komt het grondwater de winput binnen. Het gesleufde deel van de winput wordt omstort met zand waarvan de diameter iets groter is dan de sleufbreedte. De omstorting zorgt ervoor dat enkel water door de spleetjes gaat; zanddeeltjes worden tegengehouden en voorkomen dat de put dichtslibt.

Hoe wordt grondwater gezuiverd?  

In de pompstations van Sint-André worden het teruggewonnen infiltratiewater en het natuurlijk grondwater samen behandeld.

  • In een eerste stap wordt het water belucht. Deze beluchting zorgt dat gassen ontsnappen en dat opgelost ijzer en mangaan als kleine zwevende deeltjes uitvlokken.
  • In zandfilters worden de vlokjes uit het water gefilterd. De zandfilters bestaan onderaan uit ca 60 cm kwartszand met korrels van 0,8 en 1,2 mm. Daarbovenop ligt nog een ca. 40 cm dikke laag hydro-antraciet met een korrel van 1,2 tot 2,5 mm. Het water loopt van boven naar onder. Daarbij hechten de vaste stoffen en ook de na beluchting gevormde vlokjes die zich nog in het water bevinden zich aan de filterkorrels en blijven zo achter in het zand. Het zand ligt op een drainagerooster met spleetjes van 0,35 mm. Die voorkomen dat het zand meespoelt.
  • Nadat het water de spleetjes is gepasseerd is het kristalhelder. Het wordt via een buis, na een preventieve ontsmetting met ultraviolet licht, afgeleid in een reservoir. Van daaruit wordt het via hoge drukpompen en opnieuw na een preventieve ontsmetting met ultraviolet licht, in het distributienet verdeeld.
  • De zandfilters worden periodiek teruggespoeld met lucht en drinkwater. Deze terugspoeling, van onder naar boven, zorgt ervoor dat de deeltjes die in het zand achterbleven, worden verwijderd. Het spoelwater komt in een bekken terecht waar de deeltjes als slib bezinken. Het bovenwater wordt eerst terug naar de beluchting gepompt, waarna het slib, grotendeels bestaande uit ijzervlokjes, wordt afgevoerd voor verdere behandeling (ontwatering).

Het grondwater is van uitstekende kwaliteit en een eenvoudige zuivering volstaat om er drinkwater van te maken

Waterwinning in cijfers

13.400 gezinnen worden van drinkwater voorzien. Aquaduin produceert jaarlijks 3,7 miljoen kubieke meter water. Daarbovenop wordt er nog eens 1 miljoen kubieke meter aangekocht bij andere maatschappijen. Het infiltratiepand in De Doornpanne is 18.000 m² groot (bijna twee hectare). Ons water is van topkwaliteit en de normen zijn hier strenger dan in het buitenland.

Bron: www.aquaduin.be