Twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond cultuur en erfgoed, IJzervallei en Viertoren, ontwikkelden een platform waar artiesten, kunstenaars en organisatoren elkaar vlot vinden. Maar ook om talent uit de Westhoek te stimuleren en podiumkansen te geven in eigen streek.

Vraag naar podiumkansen

De combinatie van de onverminderde vraag naar podiumkansen en de vraag van organisatoren naar een artistieke invulling vormde de rechtstreekse aanleiding om te gaan brainstormen over een platform op Westhoekniveau, met een drempelverlagend karakter. Om een sterk netwerk te creëren is zowel vraag als aanbod belangrijk. Daarom garandeert IJzersterk Talent een voldoende gevarieerd aanbod.

Waar?

IJzersterk Talent wordt ook gepromoot bij organisaties en buurtwerkingen om de niet-georganiseerde podiumwerkingen in de Westhoek te bereiken. Zo creëren we extra speelkansen/toonmomenten voor de lokale talenten.

Peters 

Ondertussen stapten Piet Goddaer (Ozark Henry) en Karl Vannieuwkerke in het project als peters van dit initiatief. Op de Facebookpagina van IJzersterk Talent vind je een link naar hun interviews waar ze hun passie voor de Westhoek en het belang van een dergelijk platform extra onderstrepen.  

(foto's (c) Alex Vanhee)