De Koksijdse vissershuisjes zijn typisch voor de negentiende eeuw. Maak kennis met De Gasterie van het Abdijmuseum Ten Duinen. 

De Gasterie van Abdijmuseum Ten Duinen

David Vermoote pachtte dit huis en de gronden van de familie Fastenaekels. Zijn echtgenote Rachel Chamon poseert voor de seringenstruik met haar drie kinderen: Louis, de grootste en in het zwart, Gerard in het wit met op haar arm baby Daniel. Ondanks de moeilijke levensomstandigheden beleefden de kinderen er een mooie jeugd.

De Koksijdse vissershuisjes zijn typisch voor de negentiende eeuw. De gezinnen die deze eenvoudige huisjes bewoonden, voorzien in hun onderhoud dankzij de ijslandvaart of kust- en strandvisserij. Naast vissers, zijn het ook landbouwers en doen ze soms in beperkte mate aan veeteelt.

In de wijk Maartenoom maakten de vissers dankbaar gebruik van de moefen van de abdijruïnes om er een huis mee te bouwen. Voor de bouw van de vissershuisjes kozen de vissers een plek op een behoorlijke afstand van de zee, beschut tegen de wind. De inplanting werd berekend op basis van de poolster, waarbij de voorgevel naar het zuiden werd gericht, zodat men zoveel mogelijk van het invallende zonlicht profiteerde. Gewoonlijk waren de vensters vast en was het niet mogelijk om ze te openen. De deuren bestonden uit twee delen, waarvan het bovenste deel kon worden opengeklapt, zodat men het huis toch kan verluchten.

Wanneer de opgravingen van de Duinenabdij startten, moest het gezin Vermoote verhuizen. Toch werd het huisje nog twee keer bewoond. Later kocht de gemeente het boerderijtje en na renovatie werd het de Gasterie, het museumcafé van Abdijmuseum Ten Duinen.

Vandaag

Aan dit vissershuis is weinig veranderd. Oorspronkelijk bestond het uit een slaapkamer, een keuken, twee kelders, een woonruimte, een stal met wc, een schuur en een kookhuis. Het huis is opgenomen in de hoogste categorie van de gemeentelijke inventaris bouwkundig erfgoed: de viersterrenwoningen. De Gasterie maakt deel uit van de archeologische site van de Duinenabdij en geniet ook bescherming als monument.

Kan je iets vertellen over de bovenste foto? Of heb je zelf leuke foto's genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank via
058 53 37 62 of caroline.vandenberghe@koksijde.be

Info: www.westhoekverbeeldt.be 

Onroerenderfgoedgemeente

Koksijde voert sinds een tweetal decennia een sterk uitgebouwd onroerenderfgoedbeleid. De bekroning hiervan was de erkenning als onroerenderfgoedgemeente door de Vlaamse overheid, als eerste gemeente in Vlaanderen. Daarmee onderschrijft de Vlaamse overheid hiermee het gevoerde lokale beleid, en draagt daarom ook enkele van bevoegdheden over aan Lokaal Bestuur Koksijde. De opmaak van een eigen inventaris is hierbij een belangrijk instrument. De hoogste categorie van deze inventaris komt in aanmerking voor een gemeentelijke restauratiepremie. Via Koksijde Verbeeldt en in het gemeentearchief vind je oude afbeeldingen van de zogenaamde viersterrenwoningen, de woningen uit de hoogste categorie van de gemeentelijke inventaris. Zo zien we dat er nog heel wat pareltjes de tand des tijds hebben doorstaan. Info: onroerenderfgoed@koksijde.be – 058 53 21 05.

Restauratiepremie

Enkele jaren terug beslisten de eigenaars gezamenlijk om een gemeentelijke restauratiepremie aan te vragen voor de omgevingsaanleg. In gezamenlijk overleg met de gemeentelijke erfgoedconsulenten werd er gekozen voor een verharding die qua kleur en materiaal sterk aanleunt bij de originele verharding. In het patroon van deze verharding keert de curve van de luifel boven de ingang terug. Het eindresultaat mag er zeker zijn!