De draaimolen is één van de oudste kermisattracties., al blijft de oorsprong ervan vaag. Zowel in het Oosten als in het Westen zijn er voorlopers te vinden.

Zo is er in een Byzantijns reliëf van rond het jaar 500 een mast te zien waaraan mensen in manden ronddraaien. Ook het oud-Arabische paardenspel kurradsch heeft veel weg van een levende carrousel. Sommige middeleeuwse ruiteroefeningen kunnen zelfs gezien worden als een variant op de draaimolen. Het woord carrousel dook op toen de attractie in de 15e eeuw aan het hof van de Franse koning Karel VII werd voorgesteld. In 1662 wierp Lodewijk XIV Le Grand Carrousel en plaatste deze in hartje Parijs, tot groot plezier van duizenden belangstellenden.

Draaimolens onder stoom

Lange tijd bleven draaimolens op een vaste plek staan. Pas in de 19e eeuw duiken de eerste afbreekbare versies op de kermis op. Frederick Savage liet een draaimolen door stoom aandrijven en zo werd de carrousel de eerste gemechaniseerde attractie. Kortrijk maakte in 1898 voor de eerste keer kennis met de carrousel-à-vapeur. In de loop van de 20e eeuw ontstonden veel afgeleiden van de carrousel, zoals de rupsbaan (1925), de octopus (1943), de Calypso (1958), de Poliep (1967) en de Enterprise (1983).

Nog meer kermisweetjes

  • Veel attracties zijn begonnen op de kermis zoals het circus, de dierentuin en de bioscoop. Al heel vroeger waren er dieren te zien op de kermis. De mensen vergaapten zich aan exotische dieren uit Afrika of Azië. Andere dieren, zoals beren, moesten trucjes doen. Dat zie je nog altijd in het circus.
  • Op de kermis waren vaak nieuwe uitvindingen te zien, zoals de film aan het einde van de 19e eeuw. De eerste filmvoorstellingen vonden dan ook plaats op de kermis. Maar het succes was zo groot dat er al snel een speciaal gebouw voor kwam: de bioscoop.

Leuke spreekwoorden: zeg het met kermis…

  • Van een koude kermis thuiskomen: tegen de verwachtingen in teleurgesteld worden
  • Het is kermis in de hel of het is duiveltjeskermis: het regent terwijl de zon schijnt
  • Het kan niet iedere dag kermis zijn: soms moet je iets doen dat minder leuk is
  • Het is niet overal kermis waar het vaantje uitsteekt: niet alles is zoals het eerst lijkt
  • Een bonte kermis: een kleurrijke situatie, een dolle boel
  • Een kermisgang is een bilslag waard: je moet iets over hebben voor een pleziertje
  • Zo blij als een kermisvogel: heel erg blij