Brittany McMillan (toen 15 jaar) riep haar medescholieren in 2010 via sociale media op om paars te dragen. Waarom? Als teken van solidariteit met LGBT+-jongeren die vaak worden gediscrimineerd.

Brittany koos paars omdat die kleur uit de regenboogvlag komt en kracht en moed symboliseert. Iedereen heeft dat nodig om op te komen voor zichzelf en te zijn zoals je bent. Na het succes in de Verenigde Staten volgden andere landen met een gelijkaardige campagne. In 2013 werd de campagne naar Vlaanderen gebracht door vzw JOEN (Jongeren Onder Eén Noemer). Die vereniging zorgt dat er elk jaar in de week van 17 mei (Internationale Dag Tegen Holebi-en Transfobie) steeds meer onderwijsinstellingen deelnemen aan de campagne PAARS.

Waarom is PAARS belangrijk?

Verminder zwarte gedachten

Bijna de helft van LGBT+-personen heeft tijdens het opgroeien zelfmoordgedachten, dikwijls door pestgedrag, uitsluiting, discriminatie en onverdraagzaamheid. Het aantal zelfmoordpogingen is bij lesbische meisjes vijf keer hoger dan bij heteromeisjes.

Tegen holebi- en transfobie

Eén op tien jongeren vindt homofoob geweld aanvaardbaar. Een kwart van de LGBT+-jongeren kreeg al te maken met fysiek geweld. Correcte informatie moet stereotypen doorprikken en vooroordelen ontkrachten.

Maatschappelijk relevant

De campagne PAARS krijgt vanuit alle hoeken van de samenleving een positieve respons. Er is een groot maatschappelijk draagvlak en ook (top)politici staan erachter.

Stimulerend

Activisme zit in de lift bij jongeren. De Scholierenkoepel VSK en de Studentenkoepel VVS engageren zich ook en zetten zich in.

Zichtbaarheid: regenboogvlag als symbool

De campagne draagt bij tot een sfeer van verdraagzaamheid in de maatschappij. Laat met PAARS zien dat jij LGBT+-rechten een warm hart toe draagt. Draag paarse kledij of accessoires en toon dat je de campagne steunt. Iedereen die de campagne ondersteunt, helpt mee discriminatie te verminderen. En maakt van de wereld een betere plaats om te leven. Voor iedereen. Ook Lokaal Bestuur Koksijde hangt de regenboogvlag uit als symbool voor verdraagzaamheid. Een krachtig statement.