Gemeente Koksijde en Vereniging Ons Tehuis slaan de handen in elkaar. Er komt een samenwerkingsovereenkomst voor de deelorganisaties Ouders Steunen in Opvoeden (OSIO) en de dienst voor herstelgerichte en constructieve afhandeling in regio Ieper en Veurne (DIVAM).

Bij OSIO kunnen inwoners na afspraak terecht voor pedagogisch advies of een ouderbijeenkomst. Met dit aanbod wil Huis van het Kind Koksijde inspelen op de noden en behoeften van gezinnen. Soms lukt opvoeden goed, maar soms heb je twijfels en vragen. Praten met iemand kan steun geven.

Voor de samenwerking met DIVAM stelt Koksijde gesprekslokalen ter beschikking in het annexgebouw in Koksijde-Dorp (Zeelaan 42). Op deze manier is de dienst laagdrempelig bereikbaar voor jongeren uit de gemeente en kan DIVAM intensieve begeleiding op maat aanbieden.

Koksijde heeft een ❤ voor gezinnen

Info en contact: Sandy Jansseune - 058 53 43 54 

Vooraan links: Sandy Jansseune, diensthoofd Welzijn OCMW Koksijde, vooraan rechts: Filip De Baets, directeur VOT,  Achteraan links: Rita Driesse, financieel beheerder OCMW Koksijde,  Ivan Vancayseele, voorzitter OCMW Koksijde & schepen Sociale Zaken, Pascale Feys, adjunct algemeen directeur en wnd. directeur cluster Burger en Welzijn, Delphine Goderis , diensthoofd Zorg OCMW Koksijde en Annelien Notredame, medewerker VOT Jeugdhulp.