Op maandag 31 maart om 13 uur vergadert het college van burgemeester en schepenen in openbare zitting over de open aanbesteding zonder opbod Recht tot het verkopen van roomijs (standplaats Oostduinkerke) op strand (2022-2026).

Locatie: Abt Eliaszaal in het gemeentehuis. Inschrijven moet schriftelijk en aangetekend gebeuren voor 27 maart (datum poststempel als bewijs) onder dubbele en gesloten omslag. Vermeld Recht tot het verkopen van roomijs op strand - periode 2022-2026 op de binnenomslag.

Contacteer de dienst Secretarie