Aquaduin en de gemeente Koksijde slaan de handen in elkaar voor de opmaak van een overkoepelend natuurbeheerplan voor het waterwingebied Sint-André en de Witte Burg.

Samen omvatten het waterwingebied en de gemeentelijke percelen van de Witte Burg meer dan 130 hectare beschermde natuur. Het bosbeheerplan van het waterwingebied is aan vervanging toe en de Witte Burg behoort tot hetzelfde duinencomplex. Daarom wordt één beheerplan opgemaakt voor deze twee gebieden.

Dit plan legt de basis voor het natuurbeheer vast voor de komende 24 jaar. Aquaduin en Koksijde zetten een langetermijnvisie op papier die ecologie, economie en recreatie duurzaam laat samengaan.

Om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen wordt beroep gedaan op de expertise van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). De aanwezige natuur werd door specialisten al grondig geïnventariseerd met o.a. een nieuwe vegetatiekaart en een gedetailleerde lijst (op kaart) van belangrijke soorten. Ook broedvogels werden geïnventariseerd.

Veel Koksijdenaars en ‘tweedeverblijvers hebben een speciale band met de natuur in onze duinen. Daarom krijg je de kans om mee te werken aan het beheerplan. Kom daarom naar het participatiemoment op dinsdag 21 maart in feestzaal Witte Burg (Witte Burg 92 te Koksijde) vanaf 19 uur.

Het programma

  • 19.30–20.15 uur: Wat is een natuurbeheerplan? Welke belangrijke landschapselementen, dieren en planten zijn vandaag aanwezig en wat zijn de doelstellingen voor de toekomst? De experts van WVI en Aquaduin/gemeente Koksijde lichten het project en de stand van zaken op vandaag toe.
     
  • 20.15–21 uur: Gesprekstafels met als thema’s
    • Behoud van natuur: belangrijke voorwaarden om dit te doen slagen
    • Recreatief gebruik: Wat is de aangewezen route voor wandelaars, mountainbikers en ruiters?
  • 21 uur: Wie wil kan nog even napraten.

Schrijf je in voor 12 maart via onderstaande link. Lukt dat niet? Stuur een e-mail naar info@aquaduin.be of bel naar het nummer 058 53 38 33 met vermelding van uw naam, straat en het aantal personen.