Samen met verschillende partners zorgt Koksijde Golf ter Hille voor een duurzaam natuurbeheer. In samenwerking met Natuurwerkgroep De Kerkuil werd gekozen voor de aanleg én opvolging van een ijsvogelwand. 

Kleurrijke vlieger

De ijsvogel is met zijn opvallend blauwe en oranje veren één van de meest kleurrijke vogels. Je verwart hem met geen enkele andere inheemse vogel. De ijsvogel leeft in de buurt van water en heeft zich gespecialiseerd in het vangen van kleine visjes. 

De ijsvogel heeft nood aan bomen en struiken en het water moet visrijk en helder zijn. Koksijde Golf ter Hille is dan ook een ideaal leefgebied voor de ijsvogel. In België is deze soort kwetsbaar. 

IJsvogelwanden helpen ijsvogels 

Dit zijn speciaal voor deze dieren ingerichte oeverwanden die vooral als broedplaats belangrijk zijn.  

De oeverwand zal opgaan in het heuvelachtige golfterrein. De voor de ijsvogelwand karakteristieke verticale voorzijde wordt gemaakt met een duurzame cementgebonden plaat. 

In samenwerking met de greenkeeping en de Technische diensten van Koksijde werd vijf kubieke meter teelaarde aangebracht in de achterzijde om een mooi geheel te worden. Voor de verticale wand werden houten palen en een vezelplaat gebruikt.   

de ijsvogel is een waterminnende vogel