De voorbije twee decennia vonden heel wat opmerkelijke expo's plaats in het Abdijmuseum.

Een overzicht.

2005: Op kruistocht

Dit was de eerste keer dat het vernieuwde Abdijmuseum groots naar buiten trad. Het bekende boek van Thea Beckman vormde de rode draad.

2008: Ars Moriendi, dansen met de dood

Een samenwerking tussen alle vrijetijdsdiensten van onze gemeente. Graven die spreken en zeewrakken die hun verhaal vertellen, zijn een paar voorbeelden van hoe de verschillende diensten tegen het thema Dansen met de dood aankeken. Het Abdijmuseum slaagde erin om vijf schilderijen van Ensor en werken van Delvaux en Wim Delvoye naar het museum te lokken.

Wist-je-datje: deze expo haalde zelfs de Amerikaanse krant USA Today die een hele pagina aan Dansen met de dood wijdde.

2012: Schatten van de Duinenabdij

Bezoekers kregen de kans om hun favoriete voorwerp uit het museum naar de eerste plaats te stemmen. En ook een aantal BV's en prominenten stemden mee: de burgemeester, Jan Leyers, Martin Lodewijk (van de Rode Ridder), Bob van Reeth en Willem Vermandere. De top vijf ontdek je op de vorige pagina.

2017: Playmobil expo: Idesbald leeft!

De expo was het eindpunt van een onderzoek over de zalige Idesbald dat in 2014 begon met het openen van de kist waarin de resten van hem zouden liggen (jammer genoeg was hij het niet).

Met de expo bemachtigde het Abdijmuseum de tweede plek bij de uitreiking van de publieksprijzen door de provincie.

2020: Bouwen voor de eeuwigheid

In deze expo kwam alles samen. Vijftien jaar onderzoek naar de bouwkunst samengebald in één tentoonstelling. De maquette in LEGO was het orgelpunt en die staat er nog altijd.

Een medewerker van Dirk Denoyelle werkte er bijna een jaar aan (schaal: 1/50).