Vaak wordt het minder maaien van grasvelden en bermen gezien als verwaarlozing. Niet terecht.

Het is een bewuste keuze voor natuurbeheer, gericht op het verrijken van onze lokale biodiversiteit en het bestrijden van klimaatverandering. Wat zijn de voordelen van natuurgroenperken en ecologisch bermbeheer?

Meer dan wilde grasvelden

Het aanleggen van natuurgroenperken is een strategie die verder gaat dan het simpelweg laten groeien van gras. Deze perken ondersteunen heel wat planten en dieren.

Het doel?
Een toename van de biodiversiteit, grotere opname van CO2 en het vastleggen van koolstof in de bodem. Zo maken we binnen onze gemeente kleine oases waar wilde veldbloemen en inheemse plantensoorten groeien en bloeien: aardse paradijzen voor bijen, vlinders en andere bestuivers.

Aandacht voor bermen

Bermbeheer speelt een sleutelrol in het verbinden van natuurgebieden en het creëren van zogenaamde ecologische corridors. Door het verschralen van de bodem en het toelaten van gevarieerde begroeiing, veranderen eentonige grasstroken langs wegen in bloemrijke velden.

Dat verhoogt zelfs de verkeersveiligheid door de aandacht van weggebruikers te verscherpen. Nog belangrijker: het biedt een levenslijn voor veel planten- en diersoorten die anders geen plaats meer vinden in ons landschap.

Doordat wegen heel Vlaanderen doorkruisen zijn bermen interessante verbindingsassen tussen de verschillende natuurgebieden. Dieren gebruiken bermen om zich te verplaatsen en nieuwe streken te koloniseren. Wegbermen spelen een cruciale rol om de natuurgebieden opnieuw met elkaar te verbinden.

Bermbeheer speelt een sleutelrol in het verbinden van natuurgebieden

Economische en ecologische voordelen

Naast de voordelen voor natuur en klimaat, heeft deze benadering van groenbeheer ook economische voordelen. Natuurgroenperken en ecologisch beheerde bermen hebben minder onderhoud nodig. Het resultaat? Een verlaging van de kosten voor onze gemeente. Bovendien draagt een rijke flora en fauna bij aan ons welzijn en trekt het toeristen en natuurliefhebbers aan.

Een groene keuze is de juiste keuze

Het bevorderen van natuurgroenperken en ecologisch bermbeheer is geen teken van verwaarlozing, maar een bewuste keuze voor een duurzamere en rijkere leefomgeving. Door deze groene praktijken te omarmen, dragen we bij aan het welzijn van onze planeet, onze gemeenschappen en de toekomstige generaties.

Het ongeziene effect van Maai Mei Niet

In 2023 leverde de actie Maai Mei Niet voedsel voor 21 miljoen bijen. Het initiatief, dat oproept tot het niet maaien van gazons in mei, leidde bovendien tot de ontdekking van bedreigde bloemensoorten in onze achtertuin. Deze resultaten onderstrepen het belang van bewust groenbeheer voor ons lokaal ecosysteem.

Door gazons langer te laten, dragen we bij aan de biodiversiteit en helpen we de bestuivers die het moeilijk hebben in een verstedelijkt landschap.

Doe (ook) dit jaar mee. Maai Mei Niet toont hoe kleine veranderingen in onze tuin een wereld van verschil maken voor onze planeet.