Het Sociaal Huis werkt nauw samen met Familiehulp. Daardoor kunnen zorgbehoevende inwoners van Koksijde een beroep doen op avondzorg.

Wat betekent dat? Een verzorgende van Familiehulp komt tussen 16.30 en 20.30 uur langs voor persoonsverzorging, huishoudelijke hulp en psychosociale of (ped)agogische ondersteuning. Dankzij deze samenwerking ondersteunt het Sociaal Huis zorgbehoevende inwoners nog meer.

Info: Surf naar de website van Familiehulp of bel naar 059 33 91 66.

Familiehulp zorgt voor ondersteuning