TOPPIE is een huiswerkklas voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. In deze huiswerkklas krijgen kinderen extra ondersteuning bij het leren leren. Het doel van deze TOPPIE-klas is om kinderen de kans te geven om zich te ontplooien tot betere studenten.

Werk je graag met kinderen? Of ken je oud-leerkrachten, (groot)ouders of mensen die dit graag doen? Mooi. De organisatoren zoeken nog vrijwilligers (pedagogische ervaring is niet vereist) die jongeren graag helpen op schoolvlak. En in dezelfde beweging hun niveau en hun zelfvertrouwen een boost geven.

Teamwork

De huiswerk- of TOPPIE-klas vindt plaats in alle lagere scholen. Eén (of twee) keer per week begeleiden de vrijwilligers, samen met Shirley Tyteca (verantwoordelijke van dit project), acht kinderen van het vijfde en zesde leerjaar tijdens het maken van hun huiswerk, het leren plannen en organiseren. Ze maken ook ruimte voor een praatje.

De huiswerkklas duurt van 16.15 tot 17 uur.

Werk je graag met kinderen?

Eén keer in de maand, telkens op woensdagochtend, komen alle vrijwilligers samen om te overleggen of te brainstormen. Elke vrijwilliger staat samen met minstens één of twee andere vrijwilligers in een team en loopt eerst een tijdje mee vooraleer hij of zij voor de leeuwen wordt gegooid.

Is dit op jouw lijf geschreven?

Neem dan vandaag nog contact op:
058 53 43 30 – vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be