De vraag naar voogden voor minderjarige vreemdelingen stijgt. Door de toestroom aan vluchtelingen in België zijn er meer jongeren van vreemde herkomst die hier aankomen zonder hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. De federale overheidsdienst Voogdij zoekt mensen die bereid zijn om kinderen en jongeren te begeleiden die in onzekere omstandigheden in ons land verblijven en samen met hen op zoek te gaan naar een duurzaam traject.

Als voogd sta je de minderjarige bij in alle administratieve en juridische aspecten in zijn/haar leven. Je ontvangt een vergoeding per jongere die je begeleidt, vrij van belastingen (t.e.m. vijf jongeren).

Nu al overtuigd? Interesse?

Op vrijdag 22 oktober (om 10 uur) is er een online infosessie. Inschrijven via marieke.debeuf@just.fgov.be. Of stuur jouw kandidatuur (motivatiebrief en cv).

Wist je dat…

De dienst voogdij vorig jaar 3.424 nieuwe jongeren heeft ingeschreven? 2.262 jongeren waren tussen 16 en 18 jaar, de meesten kwamen uit Afghanistan.