De eerste van drie matinees staat in het teken van kerst. Johann Sebastian Bachs Nun komm, der Heiden Heiland blaast je in elk geval omver.

Het adventslied behoort tot de oudste lutherse liederen, opgenomen in de eerste protestantse gezangenbundel van 1524. Huisorganist Jan Vermeire speelt telkens een programma met toegankelijke werken. Ook Franse noëls en Italiaanse pastorales staan op het menu.

Je bent welkom op zondag 11 december om 11.15 uur in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. De toegang is gratis.

Luther schreef het lied als een bewerking van de oudkerkelijke, Ambrosiaanse hymne Veni, redemptor gentium (AD 386), waarvan hij de melodie, met zijn middeleeuwse modale toonsoort, handhaafde. Het Latijnse woord gentium (= volkeren) wijst uit dat Heiden dus niet heidenen betekent. Het lied is sindsdien nummer één in de lutherse gezangenbundels, omdat die het kerkelijk jaar volgen en Nun komm, der Heiden Heiland een voorgeschreven lied is voor de eerste zondag van de adventsperiode (waarmee het kerkelijk jaar begint).

Gedurende deze vier weken voor Kerstmis overdenken de gelovigen de komende geboorte van Christus, een gebeurtenis die naar Luthers inzicht door de zondigheid van de mensheid was uitgelokt en daarom een periode van inkeer en boetedoening verdiende.