Privacy en cookie policy

Privacy

We nemen privacy heel ernstig, en zorgen dat we enkel de gegevens verzamelen die we nodig hebben voor een goede verwerking van een aanvraag of voor het optimaliseren van de inhoud van de website.
Er worden geen gegevens doorgegeven aan derde partijen zonder expliciete toestemming.

1. Toepassingsgebied

Gemeente Koksijde, draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de bepalingen van de Wet dd. 30 Juli 2018. betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en van de GDPR wetgeving (general data protection regulation). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt door de gemeente Koksijde.
Door persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder het gemeentebestuur van Koksijde persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en indien nodig doorgeeft en of (naar gelang het geval) maakt u zich sterk dat deze voorwaarden zijn meegedeeld aan de betrokkenen waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

2. Veiligheid

Het gemeentebestuur Koksijde verbindt zich ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijzing, beschadiging of openbaarmaking.
Om deze veiligheid te garanderen, maakt het gemeentebestuur Koksijde dat:

  • Alle personen die namens gemeentebestuur Koksijde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

3. Publiceren van foto's (portretrecht)

De gemeente publiceert geregeld foto’s en filmpjes van publieke evenementen op haar website en sociale media. Ook in allerhande publicaties zoals brieven, folders, brochures, mapjes worden foto’s gebruikt. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. Voor de publicatie van spontane algemene foto’s en is geen toestemming vereist. We gaan ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten en evenementen van de gemeente Koksijde. Mocht u daar toch bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat op elk moment schriftelijk meedelen aan het college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde of per mail naar info@koksijde.be. We zullen het bezwaar respecteren en uw beeldmateriaal verwijderen bij elektronische publicatie.

Cookies

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op je computer zetten, zogenaamde cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op je computer of mobiel toestel opslaat wanneer je die site bezoekt. Zo onthoudt de website je voorkeuren (zoals de taal) zodat je die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen wanneer je naar een andere pagina doorklikt.

Welke cookies worden op deze website gebruikt?

Alle cookies op deze website zijn volledig anoniem, er worden dus geen persoonlijke gegevens bijgehouden of doorgestuurd naar derde partijen.

1. Functionele cookies

has_js: afkomstig van Drupal. Houdt bij of jouw browser Javascript ondersteunt.
JSESSIONID: zorgt er via New Relic voor dat de website snel is in gebruik.

2. Analyse cookies

Deze cookies registreren welke pagina’s bezocht worden en waar wel of niet op geklikt wordt. Op die manier is het voor ons mogelijk om de website te verbeteren.
_ga, _gat en _gid: voor Google Analytics waarmee we bezoekersgegevens kunnen opvolgen.

Hoe kun je cookies wissen?

Je kunt alle cookies op je computer wissen en je kunt je browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden.
Controleer hiervoor de instellingen van je browser.
Dit betekent wel dat je daarna je voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.