Ze zijn bevoegd voor veiligheid en preventie, gericht op het verhogen van het veiligheidsgevoel en het voorkomen van openbare overlast en criminaliteit.

Wat doet een gemeenschapswacht?

  • Informeren: het veiligheidsgevoel van burgers verzekeren. burgers inlichten en helpen de weg veilig te gebruiken
  • Sensibiliseren: over veiligheid en criminaliteitspreventie
  • Signaleren: diensten op de hoogte brengen van problemen i.v.m. veiligheid, milieu en het wegennet

  • Toezicht houden: veiligheid garanderen tijdens publieke evenementen

  • Begeleiden: kinderen, scholieren of mensen met een beperking veilig door het verkeer loodsen
  • Preventief optreden: geweldloze aanwezigheid om conflicten te beperken

Wat doet een gemeenschapswachtvaststeller?

Het takenpakket is hetzelfde als dat van een gemeenschapswacht, met twee extra bevoegdheden:

  • Vaststellen van feiten die aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)
  • Vaststellen van inbreuken op gemeentelijke retributiereglementen

Gemeenschapswachten herken je aan hun paarse jas met logo.

Gemeenschapswachtvaststellers hebben daarnaast ook de band met het woord vaststeller aan de rechtermouw. Ook hun identificatiekaart toont een verschillende titel.

"We doen ons best om mensen preventief te benaderen"