Daarmee gaat Koksijde in tegen de algemene evolutie. Want in meer dan een derde van de gemeenten steeg de schuld per inwoner vergeleken met eind 2021.

In Koksijde is net de omgekeerde trend bezig. De schuld zakt. Een bewijs dat onze gemeente de financiën goed op orde heeft.

Daling met 17 procent

Onze gemeente doet het op dat vlak dus beter dan de andere gemeenten. Koksijde is de enige gemeente waar de schuld per inwoner daalde met 17 procent. We hebben ook niet langer de hoogste schuldgraad per inwoner en zijn zelfs niet meer in de top 10 qua schuldenlast terug te vinden.

In de gemeenteraad van juni werd de jaarrekening van 2022 goedgekeurd. Onze schuld is gezakt van 82,4 miljoen euro (aan het begin van de legislatuur) tot 58,3 miljoen euro nu. En dat in een moeilijke periode na corona met stijgende lonen, energiekosten en intrestvoeten.

Investeringen lonen

Koksijde leende toen de rente laag stond en bleef tegelijk investeren. Dat loont. Een voorbeeld? De verledding van de openbare verlichting zorgde voor een besparing van 500.000 euro aan energiekosten. Door de dalende schuld betaalt Koksijde minder intresten en minder aflossingen, wat de cashpositie ten goede komt. Bij de opmaak en bijsturing van het meerjarenplan werden de uitgaven aangepast aan de stijgende energiekosten en de indexering van de lonen.

De schuld daalde met 17 procent doordat we in 2022 niet leenden, we 9,3 miljoen schulden aflosten en tegelijkertijd een lening van 3,2 miljoen euro vervroegd terugbetaalden. De laatst opgenomen lening betrof een lening in 2020 (aan een vaste rentevoet van 0,67 procent).