2022 is een bijzonder jaar voor de Stichting Paul Delvaux: er is de 125e verjaardag van de geboorte van Paul Delvaux en de 40e verjaardag van het Museum Paul Delvaux.

Om deze dubbele verjaardag in stijl te vieren, verwelkomt het museum een privéverzameling van meer dan 400 werken. Hieruit volgde o.a. de tentoonstelling Delvaux. Van het ochtendgloren tot de avondschemering. Doel is om een nieuwe blik te werpen op het oeuvre van de kunstenaar. Deze tentoonstelling (1000 m²) geeft je een unieke kans om het werk van één van de belangrijkste Belgische kunstenaars uit de 20e eeuw te herontdekken. Deze verzameling, die zich toelegt op het eerste, weinig bekende, deel van het oeuvre van de schilder, sluit perfect aan bij de collecties van de Paul Delvaux Stichting.

De tentoonstelling presenteert werken die nog nooit eerder aan het publiek werden voorgesteld. Ze laat toe om beter te begrijpen welke bronnen aan de oorsprong liggen van het artistiek universum dat zijn auteur internationale faam zou bezorgen. Het museum voerde de nodige aanpassingen uit om deze waardevolle collectie op de juiste manier te huisvesten. De nieuwe tentoonstelling geeft een ereplaats aan minder bekende werken die de schilder aan het begin van zijn carrière maakte. Ontdek dit nieuw retrospectief panorama van het werk van Delvaux!.