In het NAVIGO-museum komt een potvis wonen. Deze 17 meter lange kolos krijgt binnenkort een thuis in het museum. Een mooi vooruitzicht. Maar dit is ook hét moment om stil te staan bij het rijke verleden.

Eerste museum in 1932

Oostduinkerke pakte al tijdens de jaren 30 uit met een Maritiem Museum. Bezoekers ontdekten toen een bonte verzameling maritieme objecten in de bovenzaal van het oude gemeentehuis, vandaag bekend als het Erfgoedhuis. Dit initiatief overleefde de Tweede Wereldoorlog niet, maar de overtuiging bleef dat Oostduinkerke dé plek was voor zo’n museum. Ondanks inspanningen rond 1950, duurde het nog tot aan de golden sixties voor een nieuw museum het licht zag. Op 23 juni 1963 vond de eerste steenlegging van het Nationaal Visserijmuseum plaats. De geestelijke vader en drijvende kracht achter deze realisatie was toenmalig burgemeester Honoré Loones.

Kinken in de kabels

Administratieve problemen en tegenkantingen vertraagden de bouwwerkzaamheden, waardoor het museum pas in 1974 de deuren opende. Op de officiële opening was het nog eens twee jaar wachten (1976). Intussen werd de collectie wel volop uitgebouwd. Het museum kon rekenen op heel wat schenkingen vanuit vissersmiddens en van oude scheepstimmerwerven. En ook het gemeentebestuur investeerde in een kunstcollectie.

Snelle groei

Het Visserijmuseum groeide snel. In 1985 was een eerste uitbreiding nodig en in 2004 sloot het museum vier jaar voor een grondige herinrichting. Het volledig vernieuwde gebouw kreeg een nieuwe binnenarchitectuur, spectaculaire Noordzee-aquaria en het kustvaartuig OD.1 Martha promoveerde tot blikvanger. Het oude museum belichtte voornamelijk het technische aspect van de visserij, maar sindsdien gaat de aandacht naar de historiek van de visserij. Ook het sociale aspect van deze nijverheid: het vissersambacht dat van generatie op generatie wordt doorgegeven, de aparte levensstijl van de vissers en hun verbondenheid met de natuur staan centraal. Ook de IJslandvaart, uniek voor deze regio, speelt een prominente rol. De roepnaam NAVIGO (Latijn voor ik vaar) werd in 2011 de belichaming van deze nieuwe koers.