Ook het digitaal loket van de dienst Burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand) is geactualiseerd. Vraag je attesten van thuis uit en ontvang die in je mailbox.

Welke attesten kan je online opvragen?

Je vindt er o.a. bewijzen en attesten uit het bevolkingsregister (woonst, gezinssamenstelling, leven), aangifte van een adreswijziging, uittreksels uit het strafregister, afschriften van akten en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand (geboorte-, huwelijksakten).