Aan het sluizencomplex De Ganzepoot in Nieuwpoort staat een waterzuiveringsinstallatie die niet alleen zoet en brak water, maar ook zout Noordzeewater zuivert tot drinkwater.

Dat is het resultaat van een samenwerking tussen Aquaduin, Farys en De Watergroep. Als het proefproject slaagt, volgt de bouw van een waterproductiecentrum (dat water zal leveren voor 30.000 gezinnen) tegen 2025. Doel is om een klimaatrobuuste watervoorziening uit te bouwen, m.a.w. te anticiperen op periodes van aanhoudende droogte. In het sluizencomplex De Ganzepoot in de IJzermonding komen zes waterwegen en de Noordzee bij elkaar. Hierdoor is het hele jaar door onbeperkt zoet, brak en zout water beschikbaar.