De familie Leys is een begrip in Koksijde. Zeker voor al wie groene vingers heeft. Naar aanleiding van het afscheid van het Bloemencomité ging Tij-dingen langs bij Ides en Nicole Leys.

Hun vader Eduard 'Wardje' Leys was jarenlang diensthoofd Groen en medebezieler van het Bloemencomité. Ides volgde hem op bij de gemeente en dochter Nicole droeg jarenlang haar steentje bij in het comité. Een gesprek.

Tij-dingen: Koksijde is een bloemengemeente. Hoe groot was de rol van het comité?
Ides Leys
: "Die was niet te onderschatten. Koksijde investeerde de laatste decennia fors in personeel en werkingsmiddelen, maar het comité zette zich vooral in om alle mensen te motiveren om mee op de kar te springen. Zo zorgden we allemaal samen voor ons groen imago, door bijvoorbeeld onze privétuinen zo mooi mogelijk aan te leggen."

Nicole Leys: "We namen veel initiatieven waar de gemeente zeker ook voordeel uit haalde. Naast de tuinkeuringen denk ik dan aan ons groot bloementapijt, de praalstoet en het Bloemenbal."

T-d: Welke mensen verdienen een speciale vermelding in 75 jaar Bloemencomité?
Nicole
: "Grondlegger was voormalig burgemeester Jaak Van Buggenhout. Hij verplichtte trouwens veel 'gemeentewerkers' om zich aan te sluiten in het Bloemencomité. Dat ging toen op die manier. En hij was ervan overtuigd dat een groen- en bloemvriendelijke gemeente een toeristische meerwaarde zou hebben."
Ides: "Van Buggenhout kreeg duidelijk gelijk. Maar ook mijn vader Eduard heeft heel veel verwezenlijkt. Veel van de initiatieven lanceerde hij én hij kon de mensen warm maken als geen ander. Het is gevaarlijk om iemand te vergeten als je vraagt naar wie een speciale vermelding verdient. Ik zou zeggen: elk bestuurslid en zeker alle voorzitters tijdens de voorbije 75 jaar verdienen applaus."

T-d: Plots zitten we in het jaar 2023. Wat is er gebeurd?
Ides
: "We staan nog steeds achter de doelstellingen van de oprichters, maar de tijden zijn veranderd. Jonge gezinnen zijn minder gemotiveerd of kunnen geen tijd meer vrijmaken om hun tuin kwaliteitsvol te onderhouden en jaarlijks kleurrijke bloemen aan te planten."
Nicole: "Ook de organisatie van de Bloemenjaarmarkt is niet meer vanzelfsprekend. Een aantal deelnemende marktkramers zijn gestopt en er is weinig tot geen opvolging."
Ides: "Deze evolutie is overal bezig. Vandaar dat we met de andere bestuursleden besloten om op het geschikte moment te stoppen. En dat is dit jaar."

T-d: Welke planten en bloemen komen het best tot hun recht in Koksijde?
Ides
: "In eerste instantie moeten planten bestand zijn tegen het zeeklimaat en de zoute lucht."
Nicole: "En ze moeten aarden in zandgrond."

T-d: Merken jullie gevolgen van de klimaatverandering?
Nicole
: "Zeker weten. Wie ermee bezig is, schakelt over naar aanplantingen die minder waterafhankelijk zijn."
Ides: "Daarom zie je steeds meer duinentuinen. Door de droogte krijgen gazons het moeilijk. Sommige mensen kiezen zelfs voor kunstgras. In vergelijking met vroeger zie je veel minder perkplanten, want dat vergt veel onderhoud én gietwater."