Deze dieren houden het open duinenlandschap in stand. Ze dringen eenzijdige begroeiing terug en verhogen zo de natuurwaarde.

Pony's en ezels zijn gekozen voor hun rustig karakter, voedselkeuze en levenswijze. Ze leven het hele jaar rond buiten en hebben weinig verzorging nodig.

Hoe helpen grote grazers de natuur?

Als je een open landschap zijn gang laat gaan, verruigt het snel. Bomen en struiken duiken op met bosvorming tot gevolg. Op sommige plaatsen is het beter om een open landschap te behouden en daar zorgen de grazers voor. Pony's en ezels houden de begroeiing permanent kort, terwijl je met maaimachines telkens cyclussen doormaakt van hoge en lage begroeiing. Ook bereiken dieren bepaalde plekken gemakkelijker, maar laten ze tegelijk ook stukken verruigen zodat het landschap varieert. Dat is een grote plus voor de biodiversiteit.

Er zijn twee werkwijzen: jaarrond begrazing en seizoensgebonden begrazing. In Koksijde kozen de beheerders voor jaarrond begrazing. In dat geval blijven de dieren in alle seizoenen ter plaatse en vormen ze een permanent onderdeel van het gebied. Soms wordt een deel van de kudde in de winter weggehaald, om de begrazingsdruk te verlagen. Bij seizoensgebonden begrazing worden de dieren gebracht naar de plek waar het nodig is. Zo zet men bijvoorbeeld schapen in om de biomassa te verlagen, wat het machinaal maaien minder intensief maakt.

Ook kleine grazers helpen mee

Konijnen zijn nog altijd een vertrouwd gezicht in onze duinen. Deze knaagdieren eten bijna een hele dag lang gras, kruiden en zaailingen van bomen en struiken. Zo zorgen ze ervoor dat de begroeiing laag blijft en het gras kort. Dat is gunstig voor wilde bloemen die insecten lokken en op die insecten komen weer vogels af.

Een onbegraasd gebied groeit, ook door een te hoog stikstofgehalte in de lucht en de regen, binnen de kortste keren dicht met riet, struiken en grassen. Die overwoekeren alle andere planten. De oplossing? Grote, in het wild levende, grazers die zich het hele jaar tegoed doen aan de hoge begroeiing en zo het gebied geschikt maken voor konijnen die hoogwaardiger voedsel nodig hebben.

TIP

Op zoek naar ezels en pony's in de Doornpanne op donderdag 29 december van 14 tot 16 uur. Samen op zoek naar de grazers in het natuurgebied. Je leert over hun leven in de duinen en hoe je tijdens een ontmoeting met hen omgaat.

Start: Bezoekerscentrum De Doornpanne.
Gratis, maar schrijf je wel in: reservatie@aquaduin.be