Vorig jaar bleek dat de schelpenfauna op de stranden van Zuid-Holland en Texel afweek van die in Vlaanderen, met een duidelijk verschillende top-vijf.

In Vlaanderen scoorden het nonnetje, de halfgeknotte strandschelp, de kokkel, de mossel en de Amerikaanse zwaardschede het hoogst. In Nederland waren vooral de mix van strandschelpen dominant, aangevuld met Amerikaanse zwaardschede en kokkel. Het nonnetje viel er zelfs buiten de top-vijf.

De ligging ten opzichte van de Schelde (in de buurt of verder af) zou voor iets tussen zitten. “Dit jaar, met de toevoeging van Zeeland als telgebied, hopen we deze vaststelling te bevestigen en zo dieper te kunnen ingaan op de oorzaken van deze verschillen”, zegt Nancy Fockedey, coördinator van het initiatief. “Daarnaast willen we ook nagaan hoe hevig roofslakken als tepelhorens en purperslakken onze schelpen belagen. Hiervoor volstaat het om te speuren naar de gaatjes die deze slakken boren in de kalken behuizing van de schelpen”, zegt Jan Seys, initiator van de Grote Schelpenteldag.