Het gaat niet goed met de huismussenpopulatie. Vogelbescherming Vlaanderen wil het aantal broedparen in kaart brengen. Daarom deze oproep om op 9 en 10 april mussen te tellen.

De huismus is een kleine zangvogel die dicht bij de mens leeft. Je hoort en ziet ze vaak in je tuin of op je terras. Hun populatie neemt drastisch af en daarom hebben we jouw hulp nodig om ze te tellen.

Hoe doe je dit precies?

Ga tijdens het telweekend 5 tot 10 minuten buiten staan. Luister aandachtig naar het gezang van de huismusmannetjes, vrouwtjes hoor je tijdens deze periode niet. Noteer hoeveel huismussen je tegelijk hoort en geef je telling door via het formulier op www.mussenwerkgroep.be

Je vindt er ook tips en meer informatie.