Ouderen met valangst hebben meer kans om te vallen. Meer dan de helft van de ouderen die al eens vielen, heeft valangst.

Zelfs bij ouderen die nog nooit zijn gevallen, heeft 30 tot 50 procent angst om te vallen. De Week van de Valpreventie, van 24 tot en met 30 april 2023, wil valangst bespreekbaar maken.

Bij meer dan de helft van de ouderen die vallen, leidt een valpartij tot een lichamelijk letsel. Meestal gaat het om verstuikingen, snijwonden of kneuzingen. Soms zijn de gevolgen ernstiger: breuken (aan heup, pols of schouder) of letsels aan de milt, lever of het hoofd.

Zware valpartijen kunnen bovendien leiden tot blijvende invaliditeit of zelfs overlijden. Eén op de drie ouderen met een gebroken heup sterft binnen het jaar na de val en dat toegenomen sterfterisico blijft behouden tot 10 à 15 jaar na de breuk.

Mannen kennen op elke leeftijd een hoger aantal fatale valpartijen dan vrouwen, ondanks het feit dat vrouwen vaker vallen. Dit komt omdat bij mannen meer bijkomende ziektebeelden aanwezig zijn dan bij vrouwen van dezelfde leeftijd. Hetzelfde geldt voor de heupbreuken: bij vrouwen komen meer heupbreuken voor, maar mannen sterven vaker ten gevolge van een heupbreuk dan vrouwen.

Psychische en sociale gevolgen

Heel wat ouderen zijn bang om te vallen, ook zij die nog niet eerder vielen. Door die valangst kom je in een vicieuze cirkel terecht: je gaat minder bewegen waardoor de spierkracht en het evenwicht afneemt en de kans op vallen stijgt.

Valangst heeft ook een grote impact op je sociaal leven en je levenskwaliteit: wie minder vaak buiten komt, neemt ook minder deel aan sociale activiteiten. Sommige ouderen raken daardoor volledig geïsoleerd, vereenzamen of worden depressief.

Blijf fit en actief

De beste remedie om valincidenten te voorkomen, is lichaamsbeweging. Integreer fysieke activiteiten daarom in jouw dagelijkse leven. Door minstens 30 minuten per dag licht tot matig te bewegen, neemt jouw fitheid en uithoudingsvermogen toe en daalt het valrisico.

Ga bijvoorbeeld een half uur per dag wandelen, joggen, zwemmen of fietsen. Begin met 5 tot 10 minuten per dag en bouw geleidelijk op tot 30 minuten. Meer mag natuurlijk altijd, maar zorg dat je niet overdrijft.

Ga voor een veilig huis

Jouw huis wordt een stuk veiliger dankzij een paar kleine aanpassingen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er geen losliggende matten en tapijten liggen. Maak ze vast met een goede antisliplaag of strips.

Of haal losliggende snoeren weg en zorg voor voldoende verlichting. Let ook op wanneer je de woning verlaat, want de stoep ligt niet altijd effen (putten, hindernissen of plassen).

Tip: durf een hulpmiddel (stok of rollator) gebruiken.