Nee, dit is geen typfout.

Tegelwippen is een onthardingswedstrijd overgewaaid uit Nederland.

De bedoeling?

Zoveel mogelijk tegels en andere verharding uitbreken en vervangen door groen.

Meer bloemen, bomen en geveltuinen maken onze gemeente klimaatbestendiger. En zo ook aantrekkelijker voor dieren en insecten.

Nog tot 31 oktober vindt dit kampioenschap plaats.

>> Doe mee en maak Koksijde niet alleen koeler, maar nog mooier.

Tegel uit, planten erin

Je doet mee door tegels uit te wippen in je voor- of achtertuin. Geef die in via de tegelteller op vk-tegelwippen.be Ook geveltuinen tellen mee, maar je mag niet zomaar tegels uit je voetpad halen. Vraag daarvoor eerst toestemming.

Zet je eigen onthardings- en vergroeningsacties in de kijker door ze aan het kampioenschap te koppelen.

Alle soorten verhardingen (beton, asfalt, klinkers, kiezels en kunstgras) tellen mee. Om de score per ontharding te berekenen, wordt de standaardafmeting van een tegel (30 x 30 cm) gebruikt. In één vierkante meter gaan elf tegels.

Koksijde geeft het goede voorbeeld: zo ontharden we bij de heraanleg aan het annexgebouw in Koksijde-Dorp − een nettowinst van 250 m² meer groen en minder grijs.

Vervang tegels en andere verharding door groen