Sinds 2002 gebruikt Aquaduin het rioolwatereffluent (gezuiverd afvalwater, red.) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Wulpen als bron voor de productie van infiltratiewater

Het volume infiltratiewater vertegenwoordigt 55 procent van de eigen productie en 38 procent van de totale drinkwaterbehoefte. Dat is een zekere bron van aanvoer, want hoe meer drinkwater er wordt verbruikt, hoe hoger de aanvoer. Aquaduin infiltreert in piekperiodes dus meer water en stemt zo het aanbod af op de vraag.

De productie van infiltratiewater gebeurt in het station Torreele, dat ligt naast de RWZI Wulpen. Daardoor is de waterkringloop aan de Westkust deels gesloten. Het water wordt in de waterwinning van Sint-André geïnfiltreerd.

Bezoekerscentrum De Doornpanne

Water met extra mineralen

Het water uit Torreele stroomt uit in openlucht en vult twee infiltratiebekkens aan met een totale oppervlakte van 18.200 m². Het water infiltreert in de duinzanden en stroomt dan geleidelijk af richting 137 productieputten. Deze liggen ten noorden en zuiden van de bekkens, op wisselende afstanden, en hebben filteropeningen op een diepte tussen 8 en 12 m. Zo wordt het infiltratiewater, samen met een deel natuurlijk grondwater, teruggewonnen. Tijdens de bodempassage neemt het water mineralen (calcium en ijzer) op en wordt bacteriologische verontreiniging door bv. vogels, verwijderd.

Eind 2014 werd de infiltratie via bekkens uitgebreid met ondergrondse infiltratie. Daarbij wordt het water uit Torreele ondergronds aangevuld in een reservoir dat bestaat uit infiltratiekratten. Het principe komt overeen met de open bekkens en er zijn extra voordelen: geen contaminatie, bv. via vogels of bladval en de temperatuur blijft stabieler. Er is geen afkoeling in de winter en geen opwarming in de zomer.