Asbest zit verwerkt in uiteenlopende bouwmaterialen. Eén van de bekendste toepassingen is de dak- of gevelbekleding, de typische leien of golfplaten. Sinds 1998 is de productie van asbestcement verboden in België.

Onderzoek toont aan dat het bindmiddel dat de schadelijke asbestvezels insluit, zwakker wordt door veroudering. Vrijgekomen asbestvezels dringen diep in de longen en veroorzaken zo gezondheidsschade.

Een asbestvrije omgeving is een gezonde omgeving en daarom haalt het Milieupark asbesthoudend materiaal thuis op. Er zijn drie ophaalmogelijkheden:

  • Met plaatzakken voor hechtgebonden (in hechtgebonden asbesthoudende toepassingen zijn de asbestvezels gebonden met een bindmiddel, bijvoorbeeld cement, bitumen (residu van het distillatieproces van aardolie), kunststof of lijm. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de asbesthoudende golfplaten. Hierbij zijn de asbestvezels gebonden in cement, red.) asbestplaten. Er passen dertien platen in één zak. Dat komt overeen met een oppervlakte van 30 m². Per adres krijg je maximum zes plaatzakken. De kostprijs? Dertig euro per zak.
  • In kuubzakken voor kleinere stukken zoals dakleien, schoorsteenbuizen, tegels en bloembakken. Per adres krijg je maximum zes kuubzakken. De kostprijs? Dertig euro per zak.
  • Met een container die bij je thuis wordt afgezet voor grotere hoeveelheden. Daarin passen ongeveer 130 golfplaten wat overeen komt met een oppervlakte van 300 m². Per adres vraag je maximaal twee containers aan. Kostprijs? 170 euro per container.

Het transport en de verwerking van het afval en twee pakketten met persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in de prijs inbegrepen. Je hoeft dus zelf niet meer met grotere hoeveelheden asbest naar het Milieupark te rijden. Zo vermijd je extra risico’s.

De afbraakwerken zelf worden niet voorzien binnen dit project. Voor dergelijke werken is het aan te raden om een erkende aannemer aan te spreken. Voorzie je achteraf meteen ook extra isolatie in je vernieuwde dak of gevel, dan kom je in aanmerking voor een bijkomende en verhoogde isolatiepremie via Fluvius.

Ook nog welkom in het Milieupark

Voor kleinere hoeveelheden (tot 200 kg per huishouden per jaar) is dat gratis. Aarzel dus niet om die overgebleven bloembak of achtergebleven buis weg te gooien. Opgelet: je moet asbest wel verpakken voor je dat naar het Milieupark brengt. Dat kan in asbestzakken (gratis te bekomen bij de parkwachters in het Milieupark of verkrijgbaar bij handelaars) of ingepakt in doorzichtige wikkelfolie. Op die manier komen asbestvezels niet vrij tijdens het transport. Aanleveren kan op donderdag of zaterdag tussen 9 en 10 uur.