De garnaalvissers die hun paard de zee insturen, bieden een machtig schouwspel. Mens en dier in harmonie.

Om het voor mensen en dieren veilig te houden, zijn afspraken nodig. Een aantal vuistregels die ervoor zorgen dat toekomstige generaties ook nog van onze paardenvissers kunnen genieten.

Onze paardenvissers in actie

Video