Wist je dat Julius Caesar mee aan de oorsprong lag van onze nieuwjaarstraditie? Hij stelde in 46 voor Christus vast dat 1 januari voortaan het begin van elk nieuw jaar was, in plaats van het begin van de lente. De maand is vernoemd naar Janus, de Romeinse god van het begin en het einde. Tij-dingen wenst je alvast een goed begin en een nog mooier einde van 2023.

Tij-dingen: Een nieuw jaar gaat altijd gepaard met goede voornemens. Ook onze gemeente heeft dit jaar mooie plannen?

Burgemeester Marc Vanden Bussche: "Inderdaad. Er staan een aantal mooie projecten op het programma: de herinrichting van de Van Buggenhoutlaan, de heraanleg van de Nieuwpoortsteenweg en de renovatie van het NAVIGO-museum. Om er een paar te noemen. De gemeente koopt ook het gebouw van The Wave aan. Destijds stelde onze gemeente de grond ter beschikking van privé-investeerders. De voormalige uitbaters hebben iets moois uitgebouwd, maar beslisten om te stoppen. Het gebouw staat nu ten dienste van de gemeenschap, de perfecte plek om onze sportverenigingen extra accommodatie te geven. Ook de huidige klanten van The Wave vergeten we niet. Onze sportdienst met diensthoofd Nele Vanoverschelde en onze schepen van sport Dirk Dawyndt waken erover dat het de juiste bestemming krijgt. Het wordt in elk geval een bijkomende troef voor ons sportpark."

Burgemeester Vanden Bussche

Het beleidsplan van het NAVIGO-museum werd ondertekend op 15 december

We moesten enkele investeringen uitstellen. Toch zijn we erin geslaagd om mooie projecten in te plannen

T-d: De gemeentelijke begroting voor volgend jaar is goedgekeurd?

Burgemeester: "Dat klopt en het was geen gemakkelijke oefening. De stijgende energiekosten en de hogere kostprijs van o.a. bouwmateriaal, gestegen met 25 à 30 procent, zorgen ervoor dat we enkele investeringen moeten uitstellen. Het bestuur wil kost wat kost vermijden dat de belastingen stijgen, want het uitgangspunt blijft om geen aanvullende personenbelasting te heffen. Dat tarief blijft 0 procent. Toch zijn we erin geslaagd om mooie projecten in te plannen."

Nooit eerder haalden we minder restafval op als de voorbije zomer

T-d: De afvalberg in Koksijde is met een derde verminderd?

Burgemeester: "Inderdaad. Onze inwoners zijn goed bezig. Nooit eerder haalden we minder restafval op als de voorbije zomer. In vergelijking met tien jaar geleden gaat het zelfs om een daling met 34 procent. Daardoor zijn er minder ophaalrondes nodig en wordt er minder verbrand in de verbrandingsoven. Dubbele winst dus."

T-d: Energie blijft hoog op de agenda staan?

Burgemeester: "Dat vraagt inderdaad blijvende aandacht en ook een mentaliteitswijziging. Vanaf 8 januari, het einde van de kerstvakantie, doven de lichten 's nachts tussen middernacht en 5 uur. Behalve op vrijdag en zaterdag. Dat betekent toch een besparing van ruim 400.000 euro. De belangrijkste toegangswegen (onze gewestwegen, Leopold II-laan, Zeelaan en Strandlaan) blijven gevrijwaard."